مشاوره های علمی مرکز روز های شنبه ارائه می گردد.
دانشجویان محترمی که جهت انتخاب رشته کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی گروه پزشکی، داروسازی و زیست شناسی و یا جهت شرکت در دوره های آزمایشگر ارشد (توضیحات در قسمت آموزشگاه توسعه ایران) متقاضی استفاده از خدمات مشاوره رایگان این مرکز هستند می توانند شنبه هر هفته بعد از تماس و تعیین وقت قبلی مراجعه نمایند.
 
  اخبار و رویدادها
 
  پیوندها
  کارشناسی ارشد ۹۳ گروه پزشکی
  سازمان سنجش آموزش کشور
  دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
 
  پرسش و پاسخ
 
  • آیا دامپزشکان می توانند در تخصص های پزشکی ادامه تحصیل دهند؟
  • فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد شیمی به چه نحوی می توانند در تخصص های داروسازی شرکت نمایند؟
  • من کارشناس زیست شناسی هستم. کدامیک از گرایش های زیست شناسی را جهت ادامه تحصیل در کارشناسی ارشد توصیه می کنید؟
  •